Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Mediaanilause

Muuttamalla kolmion kärkipisteiden paikkoja voit todeta, että kolmion keskijanat eli mediaanit leikkavat toisensa samassa pisteessä, joka jakaa jokaisen keskijanan kärjestä lukien suhteessa 2 : 1.