Κατασκευή ελλειψης ellipse(conics-10)

Information: Κατασκευή ελλειψης ellipse(conics-10)