Kako ih prepoznati?

Kako prepoznati u nekom zadatku o čemu se radi? Jesu li to permutacije? Varijacije? Ili možda kombinacije? Da bismo ih prepoznali potrebno je odgovoriti na ova pitanja:
1. Biraju li se svi elementi početnog skupa? 2. Da li je poredak izabranih elemenata bitan?
Odgovor:
PermutacijeVarijacijeKombinacije
Svi elementi se biraju. Poredak je bitan. Ne biraju se svi elementi. Poredak je bitan.Ne biraju se svi elementi. Poredak nije bitan.
3. Mogu li se elementi ponavljati?
DAPermutacije s ponavljanjemVarijacije s ponavljanjem Kombinacije s ponavljanjem
NEPermutacije bez ponavljanja Varijacije bez ponavljanja Kombinacije bez ponavljanja
Image

VJEŽBA

1. Ako 6 osoba treba razmjestiti oko okruglog stola, u pitanju su:

Uključite sve točne odgovore

2. Želimo li znati koliko postoji različitih pinova za bankovni račun (pin ima 4 znamenke), radi se o:

Uključite sve točne odgovore

3. Želimo li znati koliko se mješovitih plesnih parova može složiti između 7 djevojaka i 5 mladića, u pitanju su:

Uključite sve točne odgovore