Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Aktiviteter och resurser - GeoGebra

Dynamiska matematikprogram i undervisningen åk 7-9 och Gy På dessa sidor har Svenska GeoGebrainstitutet och Karlstads GeoGebrainstitut samlat en del aktiviteter som exempel på vad du kan göra med GeoGebra.
Aktiviteter och resurser - GeoGebra

Innehåll