Introduktie

De Arabisch-Indische cijfers of kortweg Arabische cijfers worden tegenwoordig in de meeste culturen gebruikt om getallen te noteren. De aanduiding "Arabische cijfers" is verwarrend, omdat in de Arabische wereld juist andere cijfersymbolen gebruikt worden. Het Arabische getalsysteem is een positiestelsel dat de bekende cijfers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 gebruikt. Geschiedenis Arabische cijfers zijn niet ontstaan in de Arabische wereld, maar in India zo'n 300 jaar voor Christus.De Arabieren namen deze Indische cijfers, die later als Arabische cijfers bekend zouden worden, uit India over.Na de opkomst van de islam veroverden hoofdzakelijk Moorse moslims een deel van het Iberisch Schiereiland vanaf 711 en daardoor kwamen ze in contact met de Europese volkeren. In eerste instantie ging het om de symbolen 1,2,3,4,5,6,7,8,9 De 0 zoals we die nu kennen maakte pas veel later zijn opwachting.... ongeveer 600 na Christus. Voor die tijd bestond het symbool niet eb werd er vaak een lege plek als plaatshouder gebruikt
Image