Mongeovo promítání - zobrazení bodů

Téma:
Geometrie

Zobrazení bodů v MP (hýbej souřadnicemi nebo body)

Př.1: Zobrazení bodů v MP

Př. 2: Zobrazení bodů v MP