Effekttriangel S & fasförskjutningsvinkel

Modellen visar värdet av P (aktiv effekt) och Q (reaktiv effekt) om du har S (skenbar effekt) och fasförskjutningsvinkeln.

Ställ in den önskade skenbara effekten och justera därefter fasförskjutningsvinkeln och se hur den aktiva effekten ändras.