Archwilio graffiau pegynol

Pennwch y gwerth o n (neu a a b) gan ddefnyddio’r llithrwyr ar y chwith. Llithrwch y gromlin gan ddefnyddio’r llithrwr θ ar y gornel dde gwaelod. Nodwch fod y confensiwn r ≥ 0 yn cael ei ddefnyddio, felly nid r < 0 yw’r gromlin yn dangos