Uluengin - mukarnas

In zijn boek Mukarnas (ISBN 978-975-7618-64-5) toont Fatin Uluengin in schitterende tekeningen een overzicht van de ontwikkeling van muqarnasplannen van het begin 13e eeuw tot de 16e eeuw. Hierbij legt hij de nadruk op Turkse voorbeelden. In elk voorbeeld schetst hij stapsgewijs de opbouw van het plan als een vlakvulling rondom een halve stervorm. Doorheen de tijd zien we de plannen evolueren van vlakvullingen met regelmatige figuren als vierkanten en ruiten naar erg vrije passerconstructies met onregelmatige stervormen en opvullende figuren. Deze verschijnen in de realisatie van de muqarnas als koepels en stalactieten die het boogvormige gewelfvlak doorbreken. In dit boek proberen we in applets, aangevuld met foto's de evolutie van deze Turkse muqarnaspraktijk te schetsen. Een meer algemeen inleidend boek over muqarnas vind je op https://www.geogebra.org/m/rxrzrht3 Een Engelstalige versie van dit boek vind je op https://www.geogebra.org/m/zfavcpsm
Uluengin - mukarnas