Множење вектора негативним бројем

Множење вектора негативним бројем

Када вектор помножимо негативним бројем, добијамо вектор који има исти правац и различит смер од полазног вектра, а његов интензитет једнак је производу апсолутне вредности тог броја и интензитета полазног вектора.