Nierówności kwadratowe

Temat: Nierówności kwadratowe.

Cele lekcji: 1. Uczeń szkicuje wykres funkcji kwadratowej. 2. Uczeń rozwiązuje nierówności kwadratowe. 3. Uczeń wyznacza zbiór rozwiązań nierówności kwadratowych
Definicja: Nierówność kwadratowa https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/392840
Film dot. rozwiązywania nierówności kwadratowej:
Notatka
Zadania Ćwiczenie 1 a,b str. 30 Ćwiczenie 2 a str. 31 Ćwiczenie 3 b str. 31 Ćwiczenie 4 a,d str. 32