Активност 2

Задатак 1

Израчунај површину ваљка ако  је:   r = 5cm, a H =  8cm.

Задатак 2

Дат  је обим  основе  ваљка О = 12,56cm   и  висина   H=4cm. Израчунај  површину  ваљка.

Задатак 3

Задатак 3
Посматрајући слику, одреди висину и обим основе ваљка ако је r = 3cm, 3, омотач ваљка је квадрат.