Zadatak 01. Nacrtaj graf g(x) = ln(x-2)+5

Uporabom alata za zrcaljenje i translaciju nacrtaj graf funkcije na temelju prikaznog grafa funkcije . Uputa za translaciju: prvo nacrtaj vektor pomaka (bilo gdje u koord. sustavu, može i negdje sa strane) pa alatom Translacija klikni na graf i vektor (ako ne razumiješ, vidi sliku ispod apleta) Uputa za zrcaljenje: alatom Zrcaljenje klikni na graf i zatim na jednu od koordinatnih osi Konačno rješenje možeš istaknuti alatom olovka (ručno podebljati, ali možda bude "grbavo") ili obojati nekom jakom bojom (npr. crvenom) i podebljati.
Image