Chybná konstrukce obrazu

Ohniskové paprsky je v konstrukcích nutné odrážet od tečné roviny, ne od povrchu zrcadla, jinak vychází poloha obrazu chybně, v rozporu s zobrazovací rovnicí! Zobrazovací rovnice byla totiž odvozena pro paraxiální paprsky, které se od zrcadla odrážejí ve vrcholu V nebo v jeho těsné blízkosti. Tam povrch zrcadla téměř splývá s tečnou rovinou.