Efektivní hodnoty střídavného proudu a napětí.

Efektivní hodnota střídavého proudu (Ief) je rovna hodnotě stejnosměrného proudu, který by při průchodu odporovou zátěží dával stejný průměrný výkon. Efektivní hodnota střídavého napětí (Uef) je rovna hodnotě stejnosměrného napětí, které by při přiložení na odporovou zátěž dávalo stejný průměrný výkon. V praxi se většinou používá zkrácený termín efektivní proud, nebo efektivní napětí.