53-13 Odredi veličinu nepoznatog kuta

Uvježbaj određivanje nepoznatog kuta.