Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Causaal verband tussen gegevens?

Versleep de punten die je ziet en kijk of je het causale verband optimaal kan maken: R=1 of R=-1. Probeer ook eens een causaal verband met R=0 te maken. Wat zegt de lijn dan nog over de gegevens die je in beeld hebt?