Geodoska

Topic:
Polygons

Vytvor ma...

- mám 2 tupé uhly - mám 2 pravé uhly - som päťuholník - som nepravidelný - moja základňa sa dotýka piatich bodov - môj obsah je 12 štvorčekov - každá z mojich strán (okrem základne) sa dotýka 3 bodov Hint: Pomocou ikony šípky (ukazovátko) presúvaj červené body v Geodoske... alebo vytvor vlastný útvar pomocou nástroja mnohouholník.

Spätná väzba

Ktorý z daných útvarov spĺňa zadané požiadavky?

Check all that apply