Dzielenie wielomianów z resztą

Temat:
Dzielenie
Interaktywna ilustracja pokazuje dzielenie wielomianów z resztą. Wyrażenia określające wielomiany W i V można wprowadzać w odpowiednich polach edycyjnych. Iloraz i reszta z dzielenia W przez V są wyświetlane poniżej tych pól. Uwaga: przy pierwszym otwarciu strony być może będziesz musiał chwilę poczekać, dopóki program nie wykona obliczeń. W tym czasie na ekranie wyświetlane są znaki zapytania w miejsce wyników.