Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ESTUDI DE LES PARÀBOLES I EL SEUS PARÀMETRES

ESTUDI DELS PARÀMETRES DE LA PARÀBOLA La fórmula general de les paràboles la coneixem com però mitjançant una transformació adequada la podem expressar d'una manera que ens resultarà útil per veure quins papers juguen els paràmetres A,B i C: on ; ;