Eksempel 6

Et land ligger ud til havet og kystlinjen er en ret linje. Ud for kysten ligger en lille ø, som vi tillader os at regne med at være punktformet. Igen skal du prøve at finde fiskerigrænsen ud fra kriteriet, det, der er er mig nærmest, tilhører mig. En beboer på land er i besiddelse af en afstandsmåler. Han starter i sin robåd et vilkårligt sted på kysten, hvor han sætter et flag og ror derpå vinkelret ud fra kysten. Når han med sin afstandsmåler observerer, at afstanden er til øen er den samme som afstanden til flaget på kysten, sætter han en bøje ud. Bøjen har et lille rødt flag i toppen. Han ror nu tilbage til land og starter et nyt sted på kysten og sætter en ny bøje ud når afstanden til øen og til kysten hvor han har sat flaget, er lige stor. Således fortsætter han hele dagen og ved solnedgang er der den nydeligste afmærkning af fiskerigrænsen. 1) Lav en tegning af situationen, og gør det klart, hvem der må fiske hvor. Brug fortællingen til at konstruere fiskerigrænsen. 2) Passer det, at afstanden fra fiskerigrænsen er lige lang væk fra kysten som fra øen? 3) Beskriv, hvordan fiskerigrænsen ser ud.