Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Ma2 - Bestäm den vinkelräta linjens ekvation

Bestäm den räta linje som är vinkelrät mot den Röda linjen, samt går den markerade punkten. Du uppdaterar sidan (och får nya värden på den röda linjen och markerade punkten)