Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Machtsfuncties en logaritmische functies

Machtsfuncties en logaritmische functies. en zijn elkaars gespiegelden in de lijn . Het punt (1,2) ligt op de grafiek van het punt (2,1) ligt op de grafiek van . Wat zijn domein, bereik en de asymptoten van en ? Door met te schuiven, verandert de vorm van de grafiek. Als , dan zijn de grafieken stijgend. Als , dan zijn de grafieken dalend.