ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

Δημιουργός: Στ. Ιωάννου
Σχήματα με κέντρο συμμετρίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Information: ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ