Rzuty sześcianu na płaszczyzny

Autor:
Jerzy Mil
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. Punkty na kołach - obroty sześcianu wokół osi. a, b, c - szybkość automatycznej animacji odpowiednio czerwonego, niebieskiego i zielonego punktu