Veeltermfunctie: invloed multipl en hoogstegrterm op teken

Verander de multipliciteit m van de nulwaarden (als m=0, dan is de overeenkomstige x-waarde ook geen nulwaarde) of verander de coëfficiënt van de hoogstegraadsterm en bekijk de invloed ervan op het tekenschema van de veeltermfunctie.

5 VBTL (4u): Invloed van a in f(x) = a^x

Gebruik de schuifbalk om de waarde van groeifactor a>0 te veranderen.

Teken van sinus, cosinus, tangens en cotangens.

Continuïteit - oefening 4 p 51

Opgave: bepaal de waarde van a zodat de functie continu is in IR.

VBTL 5 (4u) - 2.2.1 Begripsvorming afgeleide - concept

VBTL 5 (6 lestijden) - Voorbeeld hol en bol

Met dit bestand kan je het veranderen van de rico van de raaklijn bestuderen waar een grafiek hol of bol is.

Information