Potensfunktion

Varier a og b Find koordinat sæt til given x-værdi