מקביל לשוק במשולש שווה-שוקיים

תרגיל בבדיקת תכונה והוכחה
נתון: משולש שווה-שוקיים CD הקרן האדומה מקבילה לשוק א. מדדו Toolbar Imageאת זוויות המשולש גררו ומצאו מה גודל הזוויות כאשר הקרן האדומה חוצה את הזווית החיצונית הסבירו ב. חשבו את גודל זוויות כאשר: 2= בדקו על ידי גרירה ומדידת זוויות המשולש ג. חשבו את זוויות משולש כאשר: 3=. פרטו את מהלך החישוב. בדקו על ידי גרירה ד. חשבו את זוויות משולש כאשר: 4= בדקו ה. חשבו את גודל זוויות משולש כאשר: 10=. בדקו