Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

PRAVA TROSTRANA PRIZMA

Data je prava trostrana prizma i neki njeni preseci. Za promenu trougla u osnovi pomerati tačke A, B ili C trougla u desnom prozoru. Za rotaciju prizme pomerati klizače i .