Pytagoras

Her skal du kunne se at areal av halvsirkel 1 og halvsirkel 2 til sammen er arealet av halvsirkel 3.

Her kan du dra i et av hjørnene i trekanten å se om arealet av halvsirkel 1 og 2 lagt sammen fortsatt er arealet av halvsirkel 3.