משולש ישר זווית לפי ניצב ויתר

בפעילות בונים משולש חופף למשולש נתון לפי ניצב ויתר
הקישו על הסמל Toolbar Image, ושרטטו מהנקודה קטע שאורכו הקישו על הסמל גררו את ובדקו. הקישו על הסמל Toolbar Image ושרטטו אנך לקטע ש שהתקבל דרך הנקודה הקישו על הסמל Toolbar Image ושרטטו מעגל שמרכזו ורדיוסו C הקישו על הסמל Toolbar Image וסמנו אחת מנקודות החיתוך של האנך והמעגל הקישו על הסמל Toolbar Image ושרטטו את המשולש שנו את המשולש הנתון ובדקו אם המשולשים חופפים לפי איזה נתונים בניתם את המשולש תוכלו גם להניח את משולש שבניתם על המשולש הנתון ולבדוק את החפיפה. נסחו משפט חפיפה מתאים