X(57) Isogonal conjugate of X(9)

Onderwerp:
Coördinaten

Isogonal conjugate of X(9)

The Middenpunkt, triangle centerX(9) is constructed as follows:
  • Draw the lines between the centers of the excircles of the triangle and the midpoints of the sides.
  • The Middenpunkt M is the point where the three lines cross.
The isogonal conjugate of the Middenpunkt is constructed as follows:
  • Construct the bisectors of the triangle ABC.
  • Construct the lines AM, BM and CM.
  • Reflect these lines about the bisectors. These reflections cross at triangle center X(57).

isogonale toegevoegde van X(9)

Het middenspunt, driehoekscentrum X(9) construeer je als volgt
  • Teken de lijnen tussen de middelpunten van aangeschreven cirkels van de driehoek en de middens van de drie zijden.
  • Het middenspunt M is het punt waar deze lijnen elkaar snijden.
Je construeert het isogonale toegevoegde punt van het middenspunt als volgt:
  • Construeer de bissectrices van de driehoek ABC.
  • Construeer de lijnen AM, BM en CM.
  • Spiegel deze lijnen t.o.v. de bissectrices. De spiegelbeelden snijden elkaar in het driehoekscentrum X(57)