Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Formula lui Heron; R și r

Utilizează cursoarele și casetele de afișare/ascundere! Utilizează pentru lungimile laturilor unele valori - numere pitagoreice (exp. 6; 8 și 10 sau 9; 12 și 15 sau 5; 12 și 13, ...)! De asemenea este interesant de urmărit triunghiul echilateral, dar și unele triunghiuri isoscele (exp. 10; 10 și 16 sau 13; 13 și 10, ...).