Trigonometrik fonksiyonları temsil eden eğrileri elde etme

Birim çember üzerinde bir A noktası görüyorsunuz. Bu noktanın x bileşeni x(A), y bileşeni de y(A) olarak tanımlanmıştır. A noktasının dönmesini sağlayan açı a isimli sürgü tarafından kontrol edilmektedir (a parametresi radyan cinsinden açıyı ifade etmektedir). Bildiğiniz gibi trigonometrik fonksiyonlar (y=sin(x), y=cos(x), y=tan(x), y=cot(x) gibi) bağımsız değişkeni şekildeki açı olan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların bağımlı değişkenleri ise şekildeki A noktasının bileşenleri cinsinden tanımlanabilir.
  • y=sin(x) bağıntısının grafiği olan eğriyi temsil eden sıralı ikilinin bileşenlerinin uygulamada tanımlanan nesneler cinsinden nasıl tanımlanması gerektiğini düşününüz?
  • Apsisi, yani bağımsız değişkeni temsil eden bileşen açı olmalıdır (şekilde a isimli parametre).
  • Ordinatı, yani bağımlı değişkeni temsil eden bileşen de A noktasının y bileşeni olmalıdır (şekilde y(A) ismi ile temsil edilmiş).
  • Noktayı giriniz başlıklı giriş alanına (a,y(A)) yazın (bir üreteç nokta elde edeceksiniz) ve sürgüyü hareket ettirin (isterseniz canlandırıp seyredebilirsiniz). Ne gördünüz?
  • Uygulamayı yeniden başlatarak (sağ üst köşedeki ikona tıklayarak) başka hangi eğrileri elde edebilirsiniz? Nasıl?
  • İsterseniz A noktasının izi ile (geometrik yeri ile) elde ettiğiniz eğriye ait cebirsel ifadeyi giriş alanına girerek kontrol edebilirsiniz.