Kan du spejle punktet

Forfatter
Bo Kristensen
Træk i det grønne punkt, så det bliver til en spejling af det blå punkt. Tjek dit svar ved at sætte flueben i det lille kvadrat (Vis svar).
  • Diskuter med din sidemand, hvordan man kan være sikker på, at man har trukket punktet det rigtige sted hen, inden man får vist svaret.

Let

Svær