Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Constructie van de ingeschreven cirkel van een driehoek

1 Teken in Δ AEO de bissectrice van elke hoek. (Knop 4) 2 Deze drie bissectrices snijden mekaar in één punt I. (Knop 2) 3 Teken uit I de loodlijn op EO. (Knop 4) 4 Het snijpunt van de loodlijn en EO noem je S. (Knop 2) 5 Teken een cirkel met middelpunt I en een straal r = |IS|. (Knop 5) 6 Zorg voor de nodige merktekens. Deze cirkel noemt men de ingeschreven cirkel.