Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Informació necessària per a determinar l'epicentre

Què ens cal per determinar l'epicentre d'un terratrèmol? Quan hi ha un terratrèmol, cada estació sismogràfica només podrà saber a quina distància de l'estació es troba l'epicentre, però no on. Així doncs, quantes informacions necessitem per saber on es troba l'epicentre?