Suoran yhtälö: kulmakerroin ja vakiotermi

Suoran yleinen yhtälö on muotoa . Muuta vakioiden ja arvoja ja vastaa alhaalla oleviin kysymyksiin vihkoosi.
1. Miten vakion muuttaminen vaikuttaa kuvaajaan? 2. Kun katsot vasemmalta oikealle, milloin suora nousee ylöspäin? 3. Kun katsot vasemmalta oikealle, milloin suora laskee alaspäin? 4. Miten saat suoran kulkemaan vaakatasossa? 5. Miten saat suoran kulkemaan origon eli pisteen kautta? 6. Miten saat suoran kulkemaan niin, että se leikkaa y-akselin kohdassa ? 7. Miten vakiotermi vaikuttaa suoran kulkuun? 8. Mitkä ovat vakioiden ja arvot silloin, kun suora kulkee pisteiden ja kautta?