RAONS TRIGONOMÈTRIQUES D'UN ANGLE AGUT

Tema/es:
Raons
Raons trigonomètriques d'un angle agut. - Fixeu un angle i després canvieu el tamany del triangle amb el segon punt lliscant.
- Veureu com les raons trigonomètriques són les mateixes sigui quin sigui el tamany del triangle emprat. - Sabríeu dir si les raons trigonomètriques estan compreses entre alguns valors? Raona la resposta. - Comproveu amb la calculadora el valor d'alguna d'aquestes raons