Effekttriangel P & Q

Modellen visar värdet av S (skenbar effekt) om du har P (aktiv effekt) och Q (reaktiv effekt) i effekttriangel.

Justera värdet på P eller Q och se hur S och fasförskjutningsvinkeln ändrar sig.