Kulmien nimeäminen

Kulmat voi nimetä kahdella tavalla: kärkipisteiden mukaan tai kreikkalaisilla kirjaimilla. Yllä oleva kulma on siis
  • kulma tai
  • kulma .
Jos kulma nimetään kärkipisteiden mukaan, ensin luetellaan oikean kyljen piste, sitten kärkipiste ja lopuksi vasemman kulman piste. Kulman oikean ja vasemman kyljen saat selville katsomalla kulmaa niin, että se aukeaa eteenpäin. Tällöin oikea kylki on oikealla (yllä olevassa kuvassa jana AB) ja vasen kylki vasemmalla (jana BC).

Tehtävä

Nimeä seuraavat kulmat niin, että ylemmällä rivillä nimeät kärkipisteiden mukaan (kolme pistettä) ja alarivillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Kun olet kirjoittanut vastauksesi tekstikenttään, paina enteriä, jotta ohjelma tarkistaa vastauksesi. Oikeasta vastauksesta saat oikein-merkin ✔️. Kreikkalaiset kirjaimet saat seuraavasti tai kopioimalla alta: α = ALT + A (alfa) β = ALT + B (beeta) γ = ALT + G (gamma) δ (delta)