Werkblad lineaire formules (2H)

Inleiding

Welkom bij dit werkblad! Op deze pagina leer je: - Wat de letters a en b voorstellen bij y = ax + b. Op deze manier kan je namelijk alle rechte lijnen beschrijven! Bekijk eerst de kennisclip hieronder. Gebruik je oortjes. Veel plezier met dit werkblad! M. Straver

Uitlegvideo: §3.2 De formule van een lijn opstellen.

Oefening: bereken van elke grafiek hieronder de richtingscoëfficiënt (dus de waarde van a). Er komt één kommagetal in voor.

Oefening: geef steeds het begingetal en hellingsgetal van de grafiek. Als je vier opgaves achter elkaar kan maken zonder fouten, dan mag je verder gaan.

De formule opstellen aan de hand van de vier stappen.

Maak nu opgave 21 van §3.2 in je schrift. Let op dat je uitwerking uit vier stappen bestaat. Die vier stappen zie je terug in de video en in het voorbeeld op blz. 100 van je boek.

Controlevraag 1

Dus wat weten we van de lijn y= 5x + 12? Er zijn twee goede antwoorden.

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

Controlevraag 2

Stel je hebt de formule y = -0,25x - 2. Vul aan: ga je 1 vakje naar rechts, dan ga je ...

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

LET OP!

Had je één van deze vragen niet goed, maak dan nu opgave 19 en 20 van paragraaf 3.2 uit je handboek. Verder moet je opgave 18abcghi maken, of je de vorige opgaves nou goed gedaan hebt of niet.