Begränsningsarea

Författare/skapare:
Emil Borg, Tim Brzezinski
Område(n):
Area

INSTRUKTIONER:

Undersök vad som händer när du drar i olika sliders i rutan under. Använd sedan programmet för att svara på uppgifterna nedan:

Skapa ett rektangulärt prisma (rätblock) som har längd = 4 enheter, bredd = 5 enheter, och höjd = 3 enheter.

Filling färglägger kroppen, CREATE NET vecklar ut den OPTIONS visar en två motstående sidor i taget.

1.

Hur många areaenheter (dvs. "rutor") dyker upp på sidan med färgen rosa? Hur många areaenheter (dvs. "rutor") dyker upp på sidan med färgen guld? Hur många areaenheter (dvs. "rutor") dyker upp på sidan med färgen vit? PS. Det hjälper till senare om du också skriver ner din uträkning!

2.

Utnyttja dina svar i föregående fråga för att beräkna den totala ytan av rätblocket.

Now create a rectangular prism that has a length = 8 units, width = 3 units, and height = 5 units.

3.

Hur många areaenheter (dvs. "rutor") dyker upp på sidan med färgen rosa? Hur många areaenheter (dvs. "rutor") dyker upp på sidan med färgen guld? Hur många areaenheter (dvs. "rutor") dyker upp på sidan med färgen vit?

4.

Utnyttja dina svar i föregående fråga för att beräkna den totala ytan av rätblocket.

5.

Utan att googla eller kika i boken, kan du resonera dig fram till en FORMEL för att beräkna begränsningsarean? Skriv gärna ner din tankeprocess. Du kan kalla sidorna för l, b och h.