Op ontdekkingstocht

Uit het vorige blijkt dat volgende verbanden bestaan tussen de hoeken en de zijden van een driehoek... In ELKE driehoek is de hoekensom ALTIJD gelijk aan 180° (gestrekte hoek). Dit is niet alleen geldig voor een rechthoekige driehoek maar ook voor ELKE WILLEKEURIGE DRIEHOEK. Het gevonden verband tussen de zijden van een driehoek, a²=b²+c², de beroemde stelling van Pythagoras is ENKEL en ALLEEN geldig voor een RECHTHOEKIGE DRIEHOEK. In de volgende paragrafen gaan wij op zoek naar een verband tussen de zijden en de hoeken van een rechthoekige driehoek.
Noteer jouw besluit i.v.m. de gevonden verhouding van de hengel en de vislijn.