Сургалтын агуулга хөгжүүлэх SUR системийн боломж

Зохиогч:
Navchaa
Сэдэв: "Сургалтын агуулга хөгжүүлэх SUR системийн боломж" Илтгэгч: доктор Х.Тамир, ШУТИС, БИАС-ийн тэргүүлэх проф., Цахим сургалт үндэсний төвийн захирал  Хэзээ: 2013 оны 04 сарын 26-нд Хугацаа: 17.00-18.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Хураангуй: Энэ илтгэлээр "Сур" агуулга хөгжүүлэх нээлттэй системийн зарим, бүтэц, онцлог шинж, лицензийн статус, ашиглах турших ажлын явц, хэрэглэх боломжийн талаар танилцуулах болно.
Image