s-t till v-t-diagram

Rita det v-t-diagram som hör ihop med s-t-diagrammet ovanför. Dra sedan i punkten i s-t-diagrammet för att se om du gjort rätt!