הוכחת זוויות מתחלפות

Author:
123yot
לפניכם ישרים מקבילים AB || CD
נסו לסובב אותם (על יד הנקודות האדומות) נסו להזיז אותם (על ידי הנקודות השחורות) נסו להזיז רק את הישר החותך (על ידי הנקודות הכתומות) שימו לב מה קורה לזויות שבתאותו הצבע ! במקרה של תקלה יש ללחוץ את שילוב המקשים CTRL + F !