Tehtävä 110

Etsi ne funktion f(x) = x^2 integraalifunktiot, joiden kuvaajat sivuavat suoraa y = x + 1.