Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Pythagoras puzzel Astrid Bastiaens

We kennen allemaal de stelling van Pythagoras, namelijk de som van de oppervlakte van de vierhoeken op de rechthoekzijden gelijk is aan de oppervlakte van het vierkant op de schuine zijde. Dit is een van de verwoordingen van de Stelling van Pythagoras. Om deze te bewijzen zijn er een aantal puzzelbewijzen opgesteld. Hieronder kan u er eentje vinden. De vierkanten op de rechthoekzijde van de driehoek worden onderverdeeld in verschillende veelhoeken. Door de schuifknoppen naast de tekening te bewegen, zullen deze veelhoeken naar het vierkant op de schuine vierkant verplaatst worden.