Perspektivtegning

Forfatter
Bo Kristensen

Beskrivelse

Indsæt billede fra nettet:
  • Højreklik på et billede og vælg "Kopier billede".
  • Klik på GeoGebraAppletten herunder og tryk CTRL+V (indsæt billede).
Arbejd med billedet i GeoGebra:
  • Indtegn forsvindingslinjer og forsvindingspunkt.
  • Konstruer rektangler og kasser på billedet ud fra forsvindingslinjerne.
Image
Image